همکاران
 
 
 
بهروز صمد مطلق
بهروز صمد مطلق متولد هزاروسیصد و چهل و یک، دانش آموخته رشته ی سینما از دانشکده سینما و تئاتردانشگاه هنراست.مطلق تهیه کننده، نویسنده و کارگردان ده ها فیلم مستند و آموزشی بوده و همچنین چهار سال به عنوان دبیر باجشنواره بین المللی فیلم رشد همکاری داشته است. مطلق در مقام کارگردان فیلم های ، با دست هنر آینه ای ساخته ام، نسیم مهر، من صدا را می بینم، نگل، مجموعه تاریکی نیمروز، مجموعه اصطلاحات جغرافیای طبیعی، آشنایی با بناهای تاریخی ایران، کسوف،آ- دنیا وچندین فیلم دیگر را در کارنامه دارد و به عنوان فیلم بردار و تصویربردار با ده ها فیلم مستند و داستانی همکاری کرده است.