کلیپ، تیزر، فیلم صنعتی
 
 
 
کلیپ، تیزر، فیلم صنعتی

پوشش تصویری همایش ها، کنفرانس ها، سمینارها و گردهمایی ها
ساخت کلیپ، تیزر و پرستیژ فیلم با استفاده از افراد مجرب و تجهییزات مدرن
شرکت سینمایی کارآمد نورنگار
88536495_7
9123162449