همکاران
 
 
 
محمود یار محمدلو

محمود يار محمد لو متولد 1340 درتهران
طي دوره هاي فيلمسازي و موسيقي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بين سال هاي 1356-1353
فارغ التحصيل دانشگاه هنر در رشته سينما با گرايش تدوين در سال 1370 همكاري با واحد تدوين وزارت ارشاد اسلامي تدوين ده ها فيلم كوتاه بين سالهاي 1373-1370

از جمله :" بادست هنر آينه اي ساخته ام" " مادر يار" "نوبت پنجره هاست"
عضو انجمن تدوينگران خانه سينما و عضو وابسته انجمن مستند سازان خانه سينما
تدوين فيلم هاي سينمايي " زير سايه كنار"" آرزوهاي زمين "
طراح، نويسنده ، كارگردان و تدوينگر فيلم هاي مستند:
1. "درقفس" 16 ميليمتري نويسنده ، كارگردان ، تدوينگر
2. "درويش فلزات"D.V.Cam نويسنده ، كارگردان ، تدوينگر
3. "شكسته پيوسته" D.V.Cam نويسنده ، كارگردان ، تدوينگر
4. "داستان يك قصه گو " D.V.Cam نويسنده ، كارگردان ، تدوينگر
كارگرداني ده قسمت سريال مستند " تمبر پيام رسان كوچك "

تدوين چندين سريال تلويزيوني از جمله :
سريال آفتاب و عزيز خانم
سريال بچه هاي مدرسه همت
سريال تجربه
سريال بچه هاي مدرسه خورشيد
سريال خانه اي در تاريكي
سريال جواني