نقطه نظر
 
 
 
فیلم آموزشی چیست؟ (1)

راستش را بخواهید مدتهاست که این سوآل ذهنم را به خود مشغول کرده،باور کنید عین حقیقت است ولی پاسخی،حداقل پاسخ معقولی پیدا نکرده ام،بنابراین بهتر است به جای ارائه تعریفی از فیلم آموزشی،عنوان بحث را عوض کنم و مثلا چنین عنوانی را انتخاب کنم،"چند نکته در باره فیلم آموزشی" خوب اینجوری خیلی بهتر شد،حالا بپردازیم به این چند نکته.

الف- فیلم آموزشی و بودجه

از آنجا که پرداختن به این موضوع ممکن است قدری مسئله ساز شود به سرعت از آن می گذرم و فقط به اشاره عرض می کنم که اگر شما بخواهید،منظور در چارچوب قوانین و مقررات اداری است، ملکی،وسیله ای،تجهیزاتی بخرید یا قصد تعمیرات اساسی و نیمه اساسی داشته باشید و یا بخواهید سمیناری ،کنفرانسی و یا از همه مهم تر جشنواره ای برگزار کنید،قطعا با مشکلی مواجه نخواهید شد چون برای همه این موارد قانون،ماده قانونی،تبصره و خیلی چیزهای دیگر وجود دارد ولی همین که بخواهید فیلم آموزشی بسازید نمی شود،خوب نمی شود دیگر،پاسخ دقیقش را نمی دانم شاید اگر از دیگران بپرسید توضیح قانع کننده ای بشنوید؛البته اگر سرتان حساسیت دارد و در برابر بعضی پاسخ های قانع کننده روی آن شاخ سبز می شود،اصلا دنبال قضیه را نگیرید بهتر است.

ب- فیلم آموزشی و کارشناس علمی

باور کنید بدون یک کارشناس علمی نمی شود فیلم ساخت،منظورم فیلم آموزشی است. بنابر این اول یک کارشناس پیدا کنید.بهتر است معروف باشد.البته اگر از مولفین کتاب درسی باشد بهتر است، چون دیگر هیچ چون و چرایی موقع پخش فیلم باقی نمی ماند.خود آقا یا خانم مولف از عهده معلم های معترض و دیگران برمی آید.در غیر این صورت با مشکل مواجه می شوید،حتی اگر کارشناس شما آدم عالم،نوجو و معقولی باشد،اگر دو شرط ذکر شده را نداشته باشد دچار دردسر خواهید شد. به سرتان دستمال نبندید.(2)

 

ج- فیلم آموزشی و ساختار

برای دست یابی به یک ساختار درست لازم است حتما چند نکته رعایت شود.به جای تخته سیاه از وایت بورد استفاده شود.به هیچ وجه،نه این مربوط به قسمت بعدی است،ببخشید.مجری یا معلم برنامه باید حتما به گونه ای رفتار کند و سخن بگوید که شان یک معلم حفظ شود،از هر گونه حرکت اضافی و خندیدن خودداری کند.به هیچ وجه در صورت بروز اشتباه هنگام استفاده از ماژیک وایت بورد را با دست پاک نکند چون بد آموزی دارد.از لحاظ کیفیت تصویری هم که به لطف فناوری پیشرفته کافی است فقط دو عدد چراغ به سقف بتابانید و صحنه را روشن کنید کار تمام است. البته یادتان نرود که دوربین را هم روشن کنید.

                                                 رضا ضیایی دوستان

پا نویس ها:

1-      ااز آنجا که درحال حاضرمراکزدولتی تنها متولیان ساخت فیلم آموزشی می باشند،البته به جز صدا و سیما چون آنجا اصلا دولتی نیست،این مقاله هم به ساخت فیلم آموزشی در این مراکز مربوط می شود.ولی هر گونه ارتباط بین این نوشته و دفتر تکنولوژی آموزشی سابق،معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی فعلی، و یا سازمان پژوهش و برنامه ریزی شدیدا تکذیب می شود.لطفا دنبال بهانه نگردید.

2-      نه اشتباه می کنید من به سرم دستمال نبسته ام.