نقطه نظر
 
 
 
یادگیری ،آموزش و فیلم

همه ما نیازمندیم که یاد بگیریم.یادگیری همیشه و در همه حال با ماست و نقش تعیین کنند ه ای در موفقیت و یا عدم موفقیت ما دارد.با پیشرفت بشر و دست یابی به فنآوری های مختلف و همچنین پیچیده تر شدن روابط و مناسبات اجتماعی پای عامل دیگری نیز به چرخه یادگیری باز می شود.امروزه همه ما در سطوح مختلف اجتماعی و با نقش های متفاوت،برای یادگیری بهتر نیازمند آموزشیم.کامیابی و موفقیت انسان ها در جوامع امروزی ارتباط مستقیم با سطح آموزش آنها دارد و میزان این ارتباط روز به روز بیشتر و بیشتر می شود.اگر کودکی درست آموزش ببیند در آینده،به احتمال زیاد،قادر خواهد بود به شغل مناسبی دست پیدا کند.او همچنین نیازمند آموزش هایی است تا بتواند همسر ایده آلی برای خود انتخاب کند و با آموزش دیدن می تواند پدر و یا مادر بهتری نیز برای فرزند یا فرزندان خود باشد.به این ترتیب می توانیم بگوییم برای داشتن جامعه ای بهتر نیازمند داشتن سیستم آموزشی کارآمدی هستیم واگر بگوییم که امروز میزان پیشرفت جوامع بشری بستگی به میزان پیشرفت نهاد های آموزشی آن جوامع دارد سخن گزافی نگفته ایم.

 

اهمیت آموزش در زندگی امروز،دولت ها را موظف می کند که ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان آموزش برای همگان فراهم شود و رسیدن به این ایده آل نیازمند داشتن برنامه های کوتاه و بلند مدتی است که با استفاده از امکانات،وسایل،راهکارهای مناسب و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و تاریخی هر جامعه امکان پذیر خواهد بود.

  یکی از امکاناتی که می تواند نقش مهمی در آموزش ایفا کند فیلم است.فیلم به عنوان رسانه ای جذاب و تاثیرگذار می تواندضمن جذب مخاطب به طرق مختلف،مستقیم و غیر مستقیم،آموزش را امکان پذیر کند.جایگاه و نقش فیلم در نظام آموزشی انکارناپذیر است ودر کشورهای پیشرفته استفاده از فیلم های آموزشی رواج یافته و به شیوه های مختلف از طریق شبکه های تلویزیونی،تلویزیون های کابلی و شبکه های ویدیویی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کشور ما نیز از این تحولات بی نصیب نبوده و از سال ها قبل با توجه به اهمیت فیلم و کاربرد آن در آموزش تدابیر مختلفی در این باره اندیشیده و به اجرا گذاشته شده است.سابقه تلویزیون آموزشی در کشور ما به بیش از سی سال قبل برمی گردد و سال هاست که در مدارس کشور ،به اشکال مختلف و گاه کاملا متفاوت،از فیلم استفاده می کنیم ولی آیا این فعالیت ها هدفمند و نتیجه بخش بوده است؟اساسا تفاوت آنچه که در کشور ما اتفاق می افتد با آنچه که در سایر کشورها اتفاق می افتد در چیست؟برای استفاده از فیلم آموزشی در کشور چه برنامه ای داریم؟تاکنون در این راه چه گام هایی برداشته ایم و آیا فعالیت ها در این زمینه پیوسته و هدفمند بوده ودر جهت تقویت اقدامات قبلی صورت گرفته است؟

به گواهی آماردر طول ده سال گذشته فعالیت های خوبی در زمینه تولید فیلم آموزشی در بخش دولتی صورت گرفته و آثار خوبی هم تولید شده ولی از آنجا که عامل اصلی موفقیت یعنی راه اندازی یک سیستم به هیچ وجه در برنامه دیده نشده،بعد از یک دوره شکوفایی به دلایل متعددی از جمله تغییر مدیریت ها و سلیقه ها،مشکلات تامین منابع مالی و اتکاء کامل به بودجه دولتی روند حرکتی این فعالیت ها به تدریج کند و کندتر شده و در پاره ای موارد به کلی متوقف شده است.اگر این اتفاقات دقیقا بررسی و به درستی ریشه یابی نشوند هر گونه راه اندازی این فعالیت ها به شیوه قبلی،مثلا تخصیص اعتبار دولتی به دلیل روی کار آمدن یک مدیر فعال،نه تنها مفید نبوده بلکه زیان بخش نیز خواهد بود.

                                                     رضا ضیایی دوستان