همکاران
 
 
 
سهیلا فرزاد هاشمی

سهيلا فرزاد هاشمی متولد شهريور 1340 در بندر انزلی، کارشناس زبان انگليسی است. از سال 1367 کار حرفه ای را در زمينه‌ی گويندگی متن فيلم و طراحی صحنه و لباس در سينما آغاز کرده است.

تجربه ها:
  * گويندگی متن فيلم های:
·        مستند « بره ها در برف به دنيا می آيند » 1367
·        مستند « پنجره » 1373
·        سينمايی « درخت جان » 1376
·        مجموعه مستند شيمی ( آب، باد، خاک، آتش ) 1381
·    مستند « کوبه و عقيق »  
·        مجموعه مستند آب ( 13 قسمت ) 1386
  * دستيار صحنه و لباس در فيلم:
·        سينمايی « درخت جان » 1376
  * طراح صحنه و لباس فيلمهای:
·   سينمايی « چريکه‌ی هورام » 1379  
·        سينمايی « قطعه‌ی زمستانی » 1381
·        فيلم کوتاه « نوسال » 1385
  * دستيار کارگردان فيلمهای:
·        فيلم کوتاه « کلاسی در مه » 1381
·        فيلم کوتاه « ديلمان بهشت گمشده » 1387
·        فيلم کوتاه « ديلمان سرزمين دست نيافتنی » 1387
  * ساير تجربه ها:
·        نگارش رمان « کافه‌ی مادام » 1387
·        همکاری با مجله‌ی گلستانه در ترجمه داستان کوتاه و شعر