ما بیش از بیست سال است که در زمینه ساخت فیلم های آموزشی فعالیت می کنیم. در این سال ها بیشتر تولیدات ما به سفارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ساخته شده است. تجربه این سال ها به ما آموخته که رونق فیلم آموزشی در گرو راه اندازی یک چرخه ی سالم تولید و توزیع است که در این چرخه محصولات آموزشی مستقیما به مخاطبان عرضه می شود تا از درآمد حاصل از آن راه اندازی تولیدات دیگر امکان پذیر باشد. فیلم آموز نخستین گام در این مسیر است. توکل مان به خدا و امیدمان به همراهی شماست. با ثبت نام و خرید اشتراک از این اقدام فرهنگی حمایت کنید.
;